Portrætfoto af Irene Tordrup Portrætfoto af Irene Tordrup

Psykolog Irene Tordrup


Jeg er uddannet cand psych fra januar 1981. Er sidenhen autoriseret og specialist og supervisor i psykoterapi. Jeg har været privatpraktiserende psykolog siden 1985.
Er løbende i videre/efteruddannelse indenfor de områder, jeg interesserer mig specielt for. Jeg har gjort mig den erfaring, at mine klienter ikke fungerer indenfor 1 bestemt system. Derfor er jeg eklektiker og har således i mange år deltaget i meget forskellige temaer indenfor faget.
Irene Tordrup. Psykologpraxis.
Tlf: 3322 7842
Kun samtale/ikke sms
Mandag og onsdag kl 10-11.
Sms: 2086 5127
Kun SMS/ikke samtaler
Sms uden tidsrammer/nårsomhelst.

Fokuspunkter

 • livsmønstre
 • baggrundsholdninger
 • psykosomatik/kroppens sprog
 • existentielle livsvalg
 • livsfylde
 • relationelle problematikker

Jeg tilbyder

 • individuelle samtaler
 • parsamtaler
 • familiesamtaler
Efter dit valg og behov

Tilgang og metode

Din fortid har betydning for din nutid, og derfor er dine tidligere livserfaringer væsentlige for dit nuværende liv. Dine erfaringer fra tidligere vil ofte forme dele af dit nuværende liv

Vi lærer i dag at bruge og misbruge og undertrykke kroppen, så den bliver et redskab for hjernen og viljen og derved reducerer vi den helhed af tanker, følelser og krop, som vi er skabt til at kunne være og egentlig har kapacitet til at være.

Men ikke alle vaner fra før er hensigtsmæssige i dag. Mange af dem er tidligt indlærte og fastlåste følelser fra tidligere i dit liv, der spænder ben for dit nuværende liv.

Vi skal derfor ikke sidde og fordybe os i din fortid, medmindre du selv ønsker det i forbindelse med en oprydning i dit liv. Den måde, dit liv har formet sig på, vil altid have konsekvenser for din nutid, og derfor vil vi i samtalerne bevæge os frem og tilbage mellem dengang og nu

Alle oplevelser lagres i kroppen i det, vi kalder muskelpanser - og dette muskelpanser hjælper os til at overleve livsbetingelser, der ikke er hensigtsmæssige. Resultatet bliver, at vi heldigvis overlever ubehagelige situationer, men desværre mister kontakten mellem tanker og følelser og kroppen - Og det kan give smerter i kroppen, som vi idag desværre er tilbøjelige til at overhøre - og forsøge at dæmpe eller fjerne med medicin. Herved bliver dele af kroppen disciplineret til at fungere fortsat, men ikke som dele af dig, der fortæller dig om, hvordan dit liv er uhensigtsmæssigt og tilmed skadeligt for dig idag.

Jeg kan hjælpe dig til, igen at blive mere fortrolig med kroppens sprog, idet en forståelse af kroppens signaler giver dig adgang til et særdeles fin-tunet sanseapparat, som fortæller dig, hvad du overser, ignorerer og gør vold på - så der fremover kommer et samarbejde mellem dig og følelserne og kroppen - og så du gradvist kan begynde at ændre din hidtidige indlærte påtvungne modarbejdning af kroppen til en større frigørelse af følelser – og forbedrede handlemønstre.

Samtidig fokuserer vi i samtalerne også på at ændre dårlige tankemønstre og og uhensigtsmæssige vaner

Ofte ved vi ikke, hvorfor vi har – og beholder – og fastholder – bestemte tanker og meninger om os selv, selvom disse tanker og meninger kan styre temmelig meget af vores liv - vi bliver ofte fjernstyret af hændelser i fortiden, ofte uden bund i virkeligheden i nutiden - og det gælder også reelle følelser og kapaciteter.

Derfor vil vi i dit terapiforløb arbejde meget med livsmønstre, dvs den holdning, du har lært at have til dig selv og dine følelser og de tankemønstre, der styrer din adfærd

Jeg ved ikke, om jeg er den rette psykolog for dig – og det ved du heller ikke på forhånd.....

Men hvis du tænker, at jeg måske kan være egnet til at hjælpe dig med de temaer, du er kørt fast i dit liv, kan du bestille en enkelt samtale hos mig for at finde ud af, om vi er på bølgelængde... for du vil opdage i løbet af den første samtale, om du oplever kommunikationen tilfredsstillende for dig og for de temaer, du ønsker at få hjælp til at bearbejde.

Den oplevelse er nemlig afgørende for, om du vil risikere at lukke op omkring de mest sårbare og ofte skamfulde tanker og følelser, du går og kæmper med og det er en forudsætning for et vellykket terapeutisk arbejde, at du tør være ærlig overfor dig selv og derved overfor mig som din hjælper i dette arbejde. Tillid er altafgørende for, hvor dybt du tør gå og derved også for, hvor langt du kan komme i terapiforløbet.

Når samtalen er overstået, betaler du for den, og vi finder en ny dato til en ny aftale.

Herefter har du tid til at mærke efter, om du tør bruge mig, dvs om du har tillid til, at jeg vil kunne hjælpe dig med bearbejdningen af de mønstre og knuder, du er låst fast i

Det er til enhver tid altid dig, der bestemmer, hvad vi skal arbejde med, fordi det er dig, der ved, hvad du kan håndtere i en mere eller mindre presset hverdag ...og derfor dig, der skal leve med, at der måske i perioder ikke er tid eller overskud til selvrefleksion og træning af nye adfærdsmønstre.

Jeg vælger mine redskaber til dit forløb på baggrund af de udtryk, dit liv fremstiller – og de ønsker, du har med hensyn til, hvor dybt vi skal gå med et tema.

Tidsbestiling

Ønsker du at bestille en tid hos mig, skal du sms til mig på 2086 5127.

Du er velkommen til at forhøre dig om tider og priser via sms.

Jeg foretrækker at møde dig ”ubeskrevet”, dvs jeg behøver ikke læse journaler eller andet, som andre har skrevet om dig, før vi mødes.

Du behøver heller ikke ”sælge” dig selv til mig ved en tlfsamtale, for at få en tid hos mig - faktisk foretrækker jeg at starte forløbet med dig uden forudgående forklaringer og beskrivelser

Du kan nårsomhelst stoppe et forløb eller holde pause...Husk blot at sms til mig på 2086 5127 senest kl 20 dagen før en aftalt tid.

Du kan evt få tilbudt et afbud, der er indkommet inden kl 20 dagen før

Jeg afslutter ikke et forløb herinde, medmindre du specifikt ønsker det.....

Du kan vælge at gå i et længere, dybtgående forløb – eller du kan tage et par samtaler hos mig med pauser imellem, som et sikkerhedsnet.

Derfor er det også muligt at sms om en ny aftale efter flere år - også hvis du kun ønsker 1-2 samtaler til fx at afklare eller rette op omkring de temaer, vi tidligere har arbejdet med.

”Gamle kunder” skal således ikke på venteliste, men vil få en aftale hurtigt, ligesom klienter, der er i et igangværende forløb herinde hos mig.

Afbud - også efter første samtale - skal sendes på sms på 2086 5127 senest kl 20 dagen før aftalen - ellers skal du betale for den bestilte tid.

Arbejdspunkter og stikord

 • traumebearbejdning
 • overgreb/krænkelser, både sexuelle/kropslige og følelsesmæssige og relationelle
 • belastningsreaktioner
 • mobning/chikane/udelukkelser...i familien/i skolen/ på arbejdspladsen
 • familieproblematikker
 • familiemæssigt arvegods
 • autonomi/afhængighed
 • følelsesmæssige bindinger og forpligtelser
 • misbrug af tilknytning
 • syndebuk-funktion i dysfunktionelle systemer
 • isolation
 • alene eller ensom
 • svigt/forladthed
 • identitet
 • selvværd
 • kønsroller/kønstilhørsforhold, også ikke-binære
 • forstyrrelser i selvbillede og kropsoplevelse
 • parforhold/partnervalg
 • venskaber
 • familieskaber
 • arbejdsrelationer
 • stress
 • spiseforstyrrelser
 • tristhed
 • ulyst til livet
 • manglende trivsel
 • effekter af overgreb
 • senfølger

Baggrund

 • Existentialistisk
 • Kropsterapi
 • psykodrama
 • sexologi
 • hypnose
 • mentaliseringstræning
Irene Tordrup. Psykologpraxis. Stationsparken 24, 2.sal. Rum 5. 2600 Glostrup.
Ydernummer: 700193 - CVR: 1061 2659 - Mail: it@prax.dk